Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Usagi Dojo, z.s. IČ 22769013, je zapsaným spolkem, který má za cíl sdružovat a zastřešovat své členy a utvářet jim vhodné podmínky pro praktikování japonského bojového umění Aikido a dalších aktivit s tím spojených.

Za tímto účelem provozujeme webové stránky https://usagi-dojo.cz

Copyright

Veškerý obsah, který se nachází na těchto internetových stránkách (texty, obrázky a fotografie, grafiky, zvuk, videa a animace atd.), je považován za duševní vlastnictví Usagi Dojo, z.s. a podléhá autorským právům společnosti, platným v okamžiku vstupu návštěvníka na tyto internetové stránky.

Pokud není jinak písemně sjednáno, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé účely. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a zpracovávány bez souhlasu Usagi Dojo, z.s.

Ujednání ohledně používání těchto stránek

Usagi Dojo, z.s. neustále kontroluje, upravuje a aktualizuje informace a doporučení, uvedené na těchto internetových stránkách, které zde jsou zveřejněny s nejlepším vědomím a svědomím. I přes veškerou naši snahu poskytnout návštěvníkům těchto stránek průběžně správné a aktuální informace, mohou nastat případy, kdy dojde mezitím ke změnám v datech a informacích. Usagi Dojo, z.s. však v žádném případě není povinný provádět neustálou aktualizaci ani korekturu informací zveřejňovaných na těchto stránkách. Usagi Dojo, z.s. si vyhrazuje právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit a upravovat.

Z tohoto nevyplývá převzetí či poskytnutí jakýchkoli záruk ohledně úplnosti a přesnosti zveřejněných informací.

Usagi Dojo, z.s. neručí za škody jakéhokoli druhu, které by vznikly přímo či nepřímo v souvislosti s využitím informací, zveřejněných na těchto internetových stránkách, či případně v souvislosti s aplikací těchto informací. Totéž platí i v souvislosti se všemi jinými internetovými stránkami, na které tyto internetové stránky odkazují prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Usagi Dojo, z.s. neručí za obsah a správnost informací na jiných internetových stránkách, se kterými jsou jeho internetové stránky provázány. Hyperlinkové odkazy na jiné internetové stránky poskytuje Usagi Dojo, z.s. jako službu svým návštěvníkům, ale není zodpovědný za jejich obsah, ani se vždy výslovně neztotožňuje s obsahem stránek, jejichž hyperlinkové odkazy na svých stránkách uvádí.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Komentáře

Pokud nám návštěvník zanechá na našich stránkách komentář, jsou shromažďovány údaje zanechané návštěvníkem, jeho IP adresa a další informace pomáhající odhalit případné bezpečnostní hrozby jako je například spam.

Zpracování dat prostřednictvím Cookies a logování

Naše webové stránky používají takzvané cookies, které potřebujeme k tomu, abychom zajistili poskytování všech funkcí webových stránek a abychom dokázali analyzovat chování uživatelů na našich webových stránkách. Cookie je malý soubor, který ukládá určité informace o přístupových zařízeních uživatelů (PC, Tablet, Smartphone apod.). Když se takové zařízení opět připojí na naše webové stránky, server dokáže vyhodnotit informace uložené v cookie různými způsoby. Cookies mohou být například využita k rozpoznání uživatele nebo sledování jeho chování. Děláme to, protože máme oprávněný zájem na optimalizaci našich webových stránek a na tom, abychom vylepšili naše webové stránky pro jejich uživatele. Využíváme jak dočasné soubory cookies, které se automaticky vymazávají poté, co je ukončena činnost prohlížeče, stejně jako i trvalé soubory cookies, které po určitou dobu zůstanou ve Vašem zařízení.

 Google Analytics

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, webový analytický nástroj poskytovaný společností Google Ireland Limited, společnost založená a existující podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále též jen “Google”). Google Analytics využívá cookies, textové soubory umístěné na Vašem počítači k tomu, aby pomohly webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé tyto stránky používají. Nelze vyloučit, že informace, které cookie vytvoří o Vašem používání webových stránek, jsou předány a uloženy na serverech společnosti Google v USA.

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 je předání osobních údajů od správce nebo zpracovatele v Evropské unii subjektům v USA, které samy osvědčily přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“) u Ministerstva obchodu USA a zavázaly se k jejich dodržování, povoleno. Společnost Google LLC se sídlem v USA a její americké dceřiné společnosti samy osvědčily přijetí rámcových zásad politiky na ochranu soukromí prostřednictvím štítu EU–USA a zavázaly se k jejich respektování.

Google bude pro nás využívat tyto informace pro účely hodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, vytváření souhrnných zpráv o aktivitách na webu a pro účely poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webu pro nás jakožto provozovatele webu. Máme oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů stránek, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a případně naši reklamu.

Můžete používání cookies deaktivovat výběrem příslušných nastavení na Vašem prohlížeči. Dále můžete zamezit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala (zpracovávala) údaje (cookies a IP adresy) stažením a nainstalováním plug-in prohlížeče.

Vezměte, prosím, na vědomí, že musíte deaktivovat sledování pro každý jednotlivý prohlížeč, který používáte, abyste zcela zabránili tomu, aby Vás Google Analytics sledoval. Vezměte, prosím, také na vědomí, že budete znovu sledováni, pokud vymažete opt-out cookie nebo pokud doba pro toto vypnutí sledování vyprší.

Pro další informace o politice ochrany soukromí společnosti Google, prosím, navštivte stránky https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=uk

 Vkládání YouTube videí

Na našich webových stránkách používáme videa Google Ireland Limited, společnost založená a existující podle irského práva (reg. číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, které provozují služby v rámci EEA a Švýcarska (dále jen “YouTube”). Když si takové video přehráváte, YouTube posílá cookie k Vašemu vyhledávači, takže Vás YouTube může rozpoznat, když navštívíte YouTube nebo kterékoli jiné webové stránky, kam byla YouTube videa vložena. Nelze vyloučit, že informace, které cookies vytvoří o Vašem použití této webové stránky, jsou předány a uloženy na Google servery. Cookies můžete kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím YouTube můžete najít na webových stránkách YouTube: www.youtube.com

Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba, po kterou jsme povinni ze zákona údaje zpracovávat, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.

Děkujeme za pochopení.

Vaše Usagi Dojo

Translate »