Příprava na zkoušky

Aikido, stejně jako většina japonských bojových umění, používá rozdělení na technické stupně „Kyu“, které jsou považovány za žákovské technické stupně a dále technické stupně „Dan“, které jsou určeny pro pokročilé studenty a učitele. K obdržení technického stupně je potřeba vykonat zkoušku, jejíž obsahem je zacvičení předepsaných technik před zkoušejícím učitelem, který poté rozhoduje zda student uspěl, nebo si zkoušku zopakuje (podobnost se školstvím je čistě náhodná :-).

Cílem zkoušek není rozdělovat studenty podle jejich pokročilosti, ale pomoci jim zdokonalovat své Aikido. Zkouškový řád je koncipován tak, aby si studenti osvojovali nejprve základní techniky a následně postupovali k technikám pokročilejším. Smyslem tohoto postupu je, aby si studenti Aikido neosvojili pouze bojovou techniku, ale i principy, na kterých je Aikido postaveno.

Brožura se zkouškovým řádem a technikami:

Přidáváme další možné prameny ke studiu:

zdroj: Youtube
zdroj: Youtube
zdroj: Youtube
zdroj: Youtube

Vaše Usagi Dojo

Translate »