Etika v Dojo

Aikido vychází z tradičních japonských bojových umění a jako takové jde ruku v ruce s nejrůznějšími pravidly jak se chovat v té a té situaci. Ačkoli v dnešní společnosti jsou pravidla chování poněkud odlišná, než tomu bylo v historickém Japonsku, jsou jistá pravidla slušného chování, která je záhodno při cvičení Aikido dodržovat. Zde jsou některá z nich:

 • Při vstupu do Dojo i při odchodu, je správné uklonit se směrem ke kamize, obrazu O’Senseie, případně k čelu Dojo. Ukloňte se též při příchodu i odchodu z tatami.
 • Nevstupujte na tatami v obuvi. V Dojo mimo tatami používejte přezůvky.
 • Dostavte se na cvičení včas. V případě, že přijdete pozdě, vyčkejte na okraji tatami, dokud Vám učitel nedá pokyn, po kterém se můžete zapojit do tréninku.
 • Neodcházejte z tatami v průběhu cvičení, případně z Dojo bez svolení učitele.
 • Neseďte na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseďte s nataženýma nohama a neopírejte se o zeď. Seďte v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.
 • Před tréninkem sejměte hodinky a další šperky. Nehty na rukou i nohou udržujte ostříhané a čisté. Na tatami nenoste pití, stravu, žvýkačky a podobně.
 • Omezte mluvení na minimum. Jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení.
 • Máte-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikujte na učitele, pokuste se “okoukat” od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.
 • Provádějte příkazy učitele ihned, aby na Vás ostatní nemuseli čekat.
 • V průběhu cvičení nepodléhejte hrubým způsobům a hádkám. Nepřevlékejte se na tatami. Snažte se, aby Vaše gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Mějte čisté ruce i nohy.
 • Pokud cvičíte se zbraněmi, neopírejte se s nimi o tatami. Se zbraněmi zacházejte s úctou a pečujte o ně.
 • Dojo slouží všem cvičícím. Starejte se o něj, udržujte jej v čistotě.
 • Chovejte se dle zásad slušného chování, buďte ohleduplní, opatrní, slušní.

Vaše Usagi Dojo

Toshiro Mifune z filmu Sanjuro (1962)

Translate »